Archive | 10.12.2013

Työhyvinvointi tukee jaksamista työn muutosprosessissa

      Nykyisin työelämä vaatii työntekijöiltä paljon. Työ on haasteellista ja sen haasteellisuutta lisää jatkuva kiire ja muutokset. Työelämämme on jatkuvassa muutoksessa. Muutoksista on tullut monen työyhteisön arkea. Henkilöstöltä odotetaan jatkuvasti parempia tuloksia. Lisäksi epävarmuus on tullut osaksi työelämää. Työelämän muutostilanteet ovat haaste työhyvinvoinnille. Työelämän haasteellisuus ja vaativuus ovat johtaneet siihen, että henkilöstön työhyvinvointiin […]

Leave a comment Continue Reading →

Uusi Työ- koulutuspäivä

Uusi Työ- koulutuspäivä tulossa helmikuussa ALUSTAVA OHJELMA klo 08.00 Ilmoittautuminen, aineisto, aamukahvi klo 08.30 Koulutuksen avaus ja johdanto päivän aiheisiin klo 09.00 AARNE KUJALA Uudet yhteistyömuodot ja vuorovaikutusrakenteet työn muutoksessa – Lisää tehoa, lisää tulosta työhön! klo 9.45 AARNE KUJALA Haasteiden ja voimavarojen yhteensovittaminen toimintympäristön muuttuessa klo 12.00 Lounas- ja verkostoitumistauko klo 13.00 PIRKKO KUJALA […]

Leave a comment Continue Reading →

Hyvinvoinnin lähteillä

Suomessa keskeinen ravitsemusongelma on ylipainoisuus, joka on selvästi lisääntymässä. Suomessa on jo noin kaksi miljoonaa ylipainoista. Ylipainoon liittyy paljon terveysriskejä, kuten sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes. Ylipainoisuus on iso ongelma sen vuoksi, että se koskee kaikkia väestöryhmiä. Mikä suomalaisia lihottaa? Ylipainoisuus ei johdu pelkästään ruoasta, vaan myös fyysisen aktiivisuuden vähenemisestä ja energian saannin ja kulutuksen […]

Leave a comment Continue Reading →