HYVINVOINNIN LÄHTEILLÄ

Suomessa keskeinen ravitsemusongelma on ylipainoisuus, joka on selvästi lisääntymässä. Suomessa on jo noin kaksi miljoonaa ylipainoista. Ylipainoon liittyy paljon terveysriskejä, kuten sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes. Ylipainoisuus on iso ongelma sen vuoksi, että se koskee kaikkia väestöryhmiä. Mikä suomalaisia lihottaa? Ylipainoisuus ei johdu pelkästään ruoasta, vaan myös fyysisen aktiivisuuden vähenemisestä ja energian saannin ja kulutuksen keskinäisestä suhteesta.

Jokaisen tulisi ottaa vastuuta omasta terveydestään ja monesti keskusteluissa vastuu sekoittuukin syyllisyyteen, jolloin ajatellaan vastuuta takaperoisesti, menneeseen suuntautuen. Tällöin vastuu on sitä, että ylipainoinen maksaa itse hoitonsa, jos sattuu sairastumaan elintapojensa seurauksena.

Varsinkin terveyden edistämisen näkökulmasta yksilön oma aktiivisuus nousee keskiöön: se, mitä tapahtuu lääkärin vastaanoton ulkopuolella, ratkaisee. Katse voidaankin suunnata tulevaan, ei menneisiin valintoihin vaan siihen, mitä tapahtuu nyt ja tästä eteenpäin. Jokainen meistä voi tehdä terveellisempiä valintoja arkipäivässään.

Parasta nuoruuttaan elävät opiskelijat ovat hämmästyttävän usein uupuneita aamusta iltaan. Kenties syy ei löydykään tenttisumasta, vaan lautaselta?  Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Työhyvinvointi on päivän trendi. Ravinto ja liikunta ovat merkittäviä ihmisen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Pitkällä aikavälillä hyvän terveyden, työvireen ja -kyvyn saavuttaminen ilman terveellistä ruokavaliota ja liikuntaa ei onnistu. Oikeanlaatuisella ravinnolla ja liikunnalla on tärkeä merkitys muun muassa vireystilaan, keskittymis- ja suorituskykyyn, mielialaan ja vastustuskykyyn.

Työntekijöiden sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys maksavat työnantajille miljardia euroa vuodessa. Sijoitus poissaolojen vähentämiseen, tulee monenkertaisesti takaisin. Tässä sijoituksessa oikeanlaatuisella ravitsemuksella ja liikunnalla on tärkeä merkitys.

Hyvinvointiyhteiskunnassa terveys on yksi perusoikeuksista, jonka puolesta tehdään runsaasti myös ennaltaehkäisevää työtä.  Omavastuuta korostetaan, kansalaisten vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Avainkysymykseksi nousee, miten terveellisiin valintoihin kannustetaan ja terveyttä tuetaan? Tarvitaan monipuolista yhteistyötä erilaisten toimijoiden kesken. Erilaiset ihmiset innostuvat eri asioista ja meillä kaikilla on omat tarpeemme ja toiveemme.  Joustavasti räätälöiden löytyy erilaisia polkuja kohti terveempää ja parempaa elämää, sen mukaan, mitä itse kukin tulevaisuudeltaan odottaa.

Harva meistä lähtee terveyskeskukseen terveenä, ennaltaehkäisevää apua hakemaan. Millaisia olisivat ne terveydenhuollon palvelut, jotka houkuttelisivat terveelliseen elämään? Avainsana ovat matalan kynnyksen palvelut ja terveydenhuollon astuminen ulos vastaanotoilta ja terveyskeskuksista. Huoli suomalaisten terveydestä on meidän kaikkien yhteinen.

Rahat, jotka terveydenhuoltoon käytetään, ovat miljardiluokkaa vuodessa. Jos me siellä saadaan pienikin muutos aikaan, niin saadaan säästyneillä rahoilla aikaiseksi parhaimmillaan erittäin suuri parannus ihmisten hyvinvointiin. Elämä on tässä ja nyt, ja mitä enemmän panostamme omaan hyvinvointiimme, sitä enemmän se näkyy terveydessä myös tulevaisuudessa.

Iloista Joulun Odotusta!

VitaFlown väki

Ei vielä kommenteja.

Kommentoi

You must be kirjautunut to post a comment.