VitaFlow organisaationa

 

VitaFlow sai alkunsa vuonna 2008. Kaikki perustajajäsenemme olivat jo kokeneita sosiaali- ja terveysalan kokeneita ammattilaisia.

itaFlown palvelut ovat kasvaneet kattamaan yhä uusia alueita. Teemme yhteistyötä sekä yksityisten että kunnallisten hoitotahojen, ja eri toimialoja edustavien yritysten kanssa.

ARVOMME

AMMATTITAITO JA KOKEMUS

Työntekijämme ovat motivoituneita, luotettavia ja vastuullisia hoitoalan ammattilaisia. Panostamme henkilöstön kouluttautumiseen tarjoamalla sisäistä koulutusta ja ohjausta henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen. Olemme vastuussa asiakkaillemme, työyhteisöllemme, yhteiskunnalle ja omalle ammattikunnallemme.

LUOTTAMUS JA REHELLISYYS

Luottamus ja vastuullisuus ovat perusta, jolle rakennetaan hyvä suhde ja toimintamme perustuu täsmällisyyteen. Luottamuksellisuuteen ja rehellisyyteen kuuluu, että asiakas voi luottaa saavansa kokonaisvaltaista hoitoa ja hänen turvallisuudestaan huolehditaan.

ASIAKKAAN KUNNIOITTAMINEN

Asiakkaan kunnioittaminen merkitsee asiakkaan itsemääräämisoikeuden sekä henkilökohtaisen vakaumuksen ja erilaisuuden huomioimista.

YKSILÖLLISYYS JA ASIAKASLÄHTÖISYYS

Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys tarkoittavat asiakkaiden kohtaamista tarpeidensa mukaisesti, ajan antamisena, tukemisena ja asiakkaan kuuntelemisena niin, että kunnioitetaan asiakkaan omia näkemyksiä ja päätöksiä.

YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

Yhteistyö ja vuorovaikutus ovat kotihoidon työn perusta ja tarkoittavat asiakkaan voimavarojen ja osallisuuden huomioimista hänen hoidossaan. Lisäksi luomme yhteistoimintaa, vuorovaikutuksellista yhteistyötä ja verkostoja eri tahojen kanssa.

.